Za svaki slučaj

Svako ima svoju istinu
A ja hoću da verujem
da svi što govore
o svojim istinama
govore istinu