Lako je nama


Lako je nama
kažem Ljubici
Bošković
kad nam stari
i mladi kralj
stoje za leđima
Gledaju nas
sa visine
i pitaju se
nakon jednog
veka
Kako pored
toliko muka
deco
imate srca
i da se slikate
Vaša veličanstva
kažemo
ovo je treći milenij
Čega nema fejsu
to kao da se nije
ni desilo