Otkriće epa u dvanaest ruku koji se sam pisao (iz tajnog dnevnika o književnim junacima)

Radovan Vlahović
je prilikom prekucavanja
rukopisa iz beležnica
novozenitista
već nakon nekoliko dana
intenzivnog rada
trudeći se da doslovno
prekuca ono što su
pisali: Žigosani, Lena
Šveps, Vita i Riđobradi
shvatio da su oni
nevezano jedan od
drugog pisali jedan
deo svojih unutrašnjih
biografija duše u stihovima
Novozenitisti su pišući
odbacili sva književna pravila
Slušali su isključivo
diktate svojih srca
A kad ih je Vlahović
pogledao kao celovit tekst
shvatio je da su oni postali
novozenitistički ep u stihovima
U početku mu ništa
nije bilo jasno
Ali kad su se kockice složile
desilo se otkrovenje
kakvom se ni sam
Radovan Vlahović mada sklon
raznoraznim književnim inovacijama
u tekstu nije nadao
Shvatio je: od novozenitista je
u svome životu i stvaralaštvu mnogo
naučio, a verovao je
ponesen pozitivnim mislima
da će naučiti još mnogo toga
Ali o tome Radovan Vlahović
nikada neće govoriti javno
On je sigurno imao
razloge za prećutkivanje
tako važne stvari u svom
stvaralaštvu
ali o njima nije nikada
i ni pred kim govorio
stideo se čak i sebi to da prizna
A rukopisi su mu stizali
i gotovo svakog jutra je
nalazio nove i nove tekstove
koji su ličili na pesme
a ujedno i na priče
koje je on uredno i činovnički
prekucavao i objavljivao
na svome blogu
Ep o novozenitistima se pisao
prosto sam od sebe
po nekom unutrašnjem
diktatu čuda koje je svuda oko nas
a mi ne umemo da ga
prepoznamo
Mnogo godina docnije
Vlahović će shvatiti da je u pitanju
paranormalna pojava
i da se ep o novozuenitistima piše
u dvanaest ruku a da je on samo
izvršilac testamenta
i njihove duhovne zaostavštine
što mu je ponekad stvaralo
velike glavobolje
Ali ko će razmišljati o tome
Jer jer čitav život je ponekad
jedna velika glavobolja