Lukava stvarnost

Očaranost
               je trenutak
ushićenje
koje i sa najmanjim
lukave stvarnosti
rezom
         prestaje