Zauvek

Pred zoru
dok mirno spavaš
iz dalekih pustara
šaljem ti kao
kao izvidnicu pod jorgan
moju bludnu misao
tek da te omiluje
i najavi ti
moju prisutnost
danas, sutra
u tvome životu
zauvek