Pušenje na normu

Poslednjih nedelja pušim udarnički
sa željom da svakoga dana
prebacim jučerašnju normu
Prestao sam da brojim
i cigarete i kutije
Ubijanje cigaretama
i radom na knjigama i literaturi
je izgleda moj nesvesni izbor
za samobistvo