Niko više nikog ne sluša

Niko više nikog ne čita
Niko više nikog ne sluša
svako čita i sluša samo
sebe
Takvo je danas vreme,
kaže mi Simon Grabovac
juče preko telefona
Da, ponovim ja u sebi
Takvo je danas vreme
za dileme i trileme