Pet decenija koje pamtim

Šezdeset i pete sam
imao prvi nastup
na velikoj bini na dan škole
Sedamdeset i pete sam
objavio prvu priču u školskom
časopisu
Osamdeset i pete sam napravio
prvo privatno Pozorište u prirodi
u Jugoslaviji, u Krušedol selu
Devedeset i pete sam pokrenuo
Omladinski književni časopis Tumbe
Dve hiljade i pete sam objavio knjigu
Moj Gospode i doneo odluku
da se do kraja života posvetim
književnom stvaralaštvu
Dve hiljade petnaeste
u februarsko veče sedim
i mislim gde su se denule
sve te godine