Odgovor nadobudnom biznismenu

Plićak u kome se brčkaš
samo je priobalje velike vode
u kojoj sam se ja i davio i kupao
i iz koje sam ispolovio na suvo kao
anfibija i rešio da  čvrsto nogama
hodam po zemlji sve jednako
zagledan u Božansko nebo
u kom se ogleda moja
najiskrenija misao