Bio sam predak moj

Pre više od šest vekova
bio sam predak moj
bibliotekar možda
umetnik unutar lobanje
pripovedač usmeni
u benediktinskom manastiru
danas Arači
koji je Đurađ Branković
od Despota Stefana Lazarevića
nasledio i u koji je dolazio
sa svitom kad je obilazio
posede po Banatu
Pili smo vina u dugim
večerima
i pričali o staroj slavi
i knjigama koje se po
srpskim manastirima
pišu i prepisuju
A spominjali smo i tugu
i muku koja se slila
na srpski rod
Molili smo se za mrtve
i služili parastose kako
za njih tako i za žive i one
koji dolaze
Spominjali smo očeve
Ja mog Dragu, on svog
Vuka i omrazu koju
je na sebe uzeo u želji
da sačuva srpski rod
Pričali smo o narodnom pesniku
koji veliča pogibiju
a mrzi diplomatiju
Crkvu koja racionalizuje naše
poraze
Pričali smo o Bogu koji ne traži
od nas da ginemo već da se
plodimo i množimo.
A onda smo se rastali
i svako je otišao da bije
svoje bitke