Uspomene

Za sebe
draga moja
kažeš
teška sam osoba 
Shvatio sam
Živiš
sa uspomenama
koje se prepliću
kao klot i frket
kroz vremena
koja si živela
Ja ne umem tako
Ponesen žudnjom
za radošću
samo proizvodim
uspomene
koje uglavnom
drugi pamte