Kućni ljubimac

Mene je zaista lako voleti
i držati
kao kućnog ljubimca
Među psećim sortama, ja sam
kultivisani avlijaner
o kom do sada nisu snimali filmove
niti su pisali knjige
Sve sam naučio što valja
I da budem umiljat
kad me gazda pokazuje
i kad se hvali prijateljima
I da jedem otpatke sa trpeze
kao Fridrih Helderlin sa astala
onog tišljera
Da govorim stihove samo
kad Gospa to traži
kao Žilijen Sorel
Da pišem duga kitnjasta pisma
kao Petar Stepanovič
Ponekad na nagovor preskačem
lastiš sa curicama kao Moca
I još trista čuda mogu da učinim
samo ako gazda to traži
sve sa željom da mu udovoljim
Kad izađemo u šetnju
naučio sam da vrtim repom
kao Fifi
Da ne serem na javnom mestu
već da se uzdržim pa makar puko
dok ne stignemo kući da to učinim
u specijalnom taoletu poljskom
sa čokanjicom obešenom o zarđali
klin
Jer ja poštujem i slušam moje gazde
i stalno se plašim da me ne izbace
na ulicu pa da me šinteri love
i da završim uštrojen
a možda i ubijen sa lovačkom
sačmarom
u kraj nekog kanala
Zato je veoma važno umeti
biti kućni ljubimac