Kad naturalno postane realno

Ako odlučim
da naturalno
postane realno
u pesmi
priči
U tekstu nekom
možda i dramskom
ili romanu
To sigurno
ne može biti
objavljeno
na fejsu
on to ne trpi
Fejs voli
slatke
sladunjave
i ulepšane
stvari
Jer naturalnog
je ljudima
dosta
i u životu realnom