Kad zazvoni telefon

Kišno tamno
i depresivno popodne
je samo uvertira
za očaj
koji te obično u takvim
satima napada
A onda ti iznenada
zazavoni telefon
I javi se glas
što kaže
Iz očaja se radost rađa