Dva kaktusa

Od prijateljice iz Slovenije
na poklon sam dobio
dva kaktusa u saksijama
za moju ženu
Bilo je to u decemdru
prošle godine
Stavio sam ih na pult
u kancelariji
tako da kad dignem pogled
sa kompjutera
vidim kako pored
drveta života i aloja
rastu iz dana u dan
Dok posmatram bilje
shvatam
da čitav moj život
učenje
i rad  su spoznaja
da oko mene svakodnevno
zajedno samnom
sve treba da raste