Ona

Ima potrebu
kad je u gužvi
da mu učestalo
svakoga dana
govori
kako ga voli