Put oko sveta

Kad krenemo na put
oko sveta
u putopisnoj knjizi
u četiri ruke
sami i goli
u čamcu od papira
Ozeleneće lipe
pod kojima će se
odmarati gusari
što će nas durbinom
kao satelitom
pratiti poput  uhoda
Na putu oko sveta
rascvetaćemo se
užljebljeni strašću
Muškarac i žena
večni
plen jedno drugom