Intimna korespodncija

Osnov za našu
intimnu korespodenciju
je dugo prećutkivanje
mnoštva likova
koje u sebi nosimo
sa željom
da svaki od njih
misli uvek na istu
varku i opsenu strasti
što se talasa u nama
kao plahta na vetru