Muštuluk

Toliko ga je volela
da je svakoga jutra
ustajala pre svih
da mu to na fejsu
saopšti