Teške reči

Kad teške reči
nekontrolisano
izlete iz vanuma
podižu mulj i talog
šireći mučninu
oko sebe
osrednjih dana