Četiri musketara

Na trgu u Čakovcu
četiri pesnika
iz četiri države
sa podignutim drvenim
mačevima u jednu tačku
uzviknulo je
Murakon
"Svi za jednog jedan
za sve"
Bože čujem kako mi
u uho šapće
moj alter ego
Poezija
ume biti veća od istorije
koja je uvek bivša
dnevna politika