List

List je pokrenut
okrenut
krenut
trenutkom
Kad lišće
stišće se na grani
osunčanoj