Ništa mi ne treba

Dok su bili mali
slabi očajni i švorc
umeli su da me
povuku za rukav
I viču
Pomagaj trebaš
A onda su porasli
osilili se
ogazdili
i počeli me
izbegavati
Poželim
kad ih sretnem
da  kažem
Ne plašite se
Ništa mi ne treba