Pripopevanje

Pripopevanje je
kovanica koju sam morao
da izmislim kako bih
u jednoj reči objasnio
moje pripovedne pesme
U želji da iskažem
jezik slike
misli i ritam
koji nosim u sebi
koji mi se uvek nameće
baš tako, kao pripopevanje
Mnogo je ljudi
prijatelja
bliskih
po peru i navikama
pisanja i čitanja
Koji me ne razmeju
A sve je veoma jednostavno
Život je surova proza
koju kroz stihove
kao kroz prizmu  lomim
poetizujem
činim ga ritmičnim
dinamičnim
zbijenim u zrno mudrosti
smisla i lepote
koje darivam ljudima