Fleš bek

Napadi sumnje
kad dođu

Pred zoru
Nastaje blokada

Snovi prestaju
biti stvarnost

Oni su mora
svakodnevna
mora

A život
tek
podzemni
fleš bek