Ima i zašto

To da žene ne vole
konkurenciju
jasno je kao dan
Kaže mi Mile
Prepeljan
pred dućanom
pijući pivo
One vole da se
prave važne
Znam znam
odgovorim mu
i setim se da
je njegova žena
Ljilja rodila
šest sinova
i šest kćeri
Ima i zbog čega
da bude važna