Pa opet ponedeljak

Vidim
Vreme sve brže
protiče
a kraj je sve bliži

Ponedeljak
petak
pa opet ponedeljak
i tako u krug

Samo bi volo
da ne umrem
ko moj uja
kaže Vejaš
On se udavio
od kašlja

Mano sam
lekove
i pijem rakiju
Dobre pomije
goje svinje

Od života
svi grabu i otimu

I nekrst
i onaj što naoru deli

Moja parola je
Ničeg
i ništa mi nije žao
Dok traje nek laje