Pesma

Večerali smo
nadu
Dan je mutan
dud lista

Snovi su
mehur želja
na žicama
kotrabasa

Ti si moj
savršeni oblik
putujućeg smisla