Žaba

Žaba koju skrivam
pod krevetom
u mojoj sobi
je lažna princeza
Pazim je
od hladnoće
i pokrivam
čarapama što smrde
na kineske patike
Ona volonterski
ponekad
noću lovi muve
i čuva me
da ne odletim
kad zaspim