Noćni SMS

Ne spavam noću
da bih mislio
Pušim
da ne bih spavao
pijem Kolu da bih
mogao da pušim

O tebi ništa loše
ne mogu reći
osim što sebi
dosadašnji život
zameram

Sve činiš
da daš malo smisla
sveopštem ludilu
Kažeš mi u SMS-u
Dođi da zajedno
pobegnemo od
teskobne stvarnosti
tumačim  tvoju
noćnu poruku