A možda se i opraštam

Šta još napisati
osim da reči su
presahle u meni
ili pak
jezik se vezao
u čvor
Osim da više ne
idealiziram žene
pa čak ni one
koje sam voleo
u mladosti
ili
pak starosti

Čuvam emocije
za Gospoda
za ispovest
koju mu
još nisam
imao snage
poveriti

A možda se i opraštam
od
onog
što me sramoti
što bes je moj
neiskazani
pred sinovima
zemlje moje rodne
pred sobom
i ljudima
koji
misle da su bolji
od onog gde
najumnija moja misao
može da se nađe.
Zapisao je jedne večeri
Vita u svojoj beležnici