Folklor za dizanje cene

Imam prijatelje
čiji dedovi i očevi
su se doselili iz nužde
ili po zadatku
poslednjih sto godina
u moj zavičaj
Mene to raduje
Ali kad njihovi
unuci krenu da
leleču i zapomažu
da nariču bogomažu
u žalu za đedovinom
e tu mi onda
zaigra nervičak
u stomaku
Žive i ostvaruju se ovde
a žale onim što su
prodali kad su dolazili
Da je žal istinski
oni bi sve ovde prodali
i vratili se u postojbinu
Ali nije u tome stvar
shvatio sam
žal i lelek su folklor
kojim oni sebi
dižu cenu.