Pronađi svoje mesto

Pronađi svoje mesto
na ulici
u kući
u očima prijatelja
žene
majke
ljubavnice
saveznice na putu
za oplakivanje
nemogućeg
što prostire se
između provalija
naših života