U mojoj kući na kraju sela, sa Odborom za selo SANU. FB uspomena iz 2013. godine.

„Poseta Odbora za selo SANU !!!

A NM Sliku dana "vezatu sas" ovom fotografijom, možete "viditi" na:

http://novomilosevo.devbin.org/nm20130704.html
.“