U širokom luku.

Hoće pare status i moć
da ih dugačkim povocem
za državne jasle vežu
Za njih je najbolje
kad su u slobodnom tovu
Političare ne hranimo
da bi ih muzli
Oni narod  muzu
kako bi se hranili
Ali na kraju oni ne mogu
biti toliko loši
koliko ja mogu mogu da
budem dobar u tome
da ih zaobiđem
u širokom luku