Zna se šta je čije

Šta je kome Bog dao, njegovo je, o tom se ne treba sporiti.

Svako bira svoju sreću. a nesreću želi da preobrazi u suprotno.

Tako uči život.

Mi biramo prijatelje i oni biraju nas.

Neki iz ljubavi postaju naši prijatelji, a neki da nas pacifikuju, budući da u nama vide neprijatelje i opasnost za sebe i svoje interese.

A neki opet imaju fiksaciju da vam pomažu i to vam govore iz dana u dan, a lažu na pasja kola, lažu i vi im iz nužde verujete.

Zna se šta je čije, samo nam je teško da u to poverujemo.

A život opet uči: "Dobro ime je bolje od kapitala".