Lek od gluposti

Rasađivanje cveća
i rasadi
su uvek u proleće
aktuelni
Kad ima kiše
i kad ih zalivamo
Bašte nabujaju
rastinjem
i šarene se
i vesele pogled
Leče od gluposti
nas ljude
trećeg milenija
kojom smo
zapljusnuti
sa svih strana