Pesnička republika (Radulović Torbica, Sunčica, Novi Sad, Srbija)

Zvezda čekalica


Skuplјajući prosute mrvice hleba
u gustoj šumi zvezda
u nekom dalekom sazvežđu,
prepoznaćeš trag nekih stopala
i osetiti polјubac duše,
čist, blizak i topao.
Po sjaju koji te tera da otvoriš oči
znaćeš da je to radost tvog oka,
titraj duše, čuvar tvog tela,
rizničar misli i želјa,
da je to onaj koji te čeka
u predvorju stare skaske,
onaj koji je bio rešen da se izgubi
da bi tebe pronašao.


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: