Pesnička republika (Oličkov, Dragica, Kikinda, Srbija)

Ljubav


Da bar umem da ti je pošalјem
kao teglu višanja ili
kutiju od cipela napunjenu kranclama
što mogu dugo da traju ili
kao dugačko pismo, dopisivano
na svakoj strani, u svakom praznom
uglu papira... prosušenom...
Da umem da otvorim taj kavez
od srca, oslobodim lepotu
sklupčanu, preplašenu, što
u njemu čamuje, da poleti tebi
kao ptica radosnica da te prati,
da te čuva, kao soko da raširiš krila,
nauči te da ne padneš, već

hrabro i snažno ponovo da uzletiš.


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: