Pesnička republika (Stajkova Ivanova, Ani, Plovdiv, Bugarska)

Безмълвни  сигнали

Дърветата протягат клони към вечността,
но и към древността.
Искат да надникнат
в плочките на Ашурбанипал,
в небесните открития на Стивън Хокинг.
Да търсят Деветата планета.
Звезда новооткрита,
преминаваща комета.

На тънко клонче малка буболечка
Космоса открива – сама космичен свят.
Позната и загадъчна.
С ходила и пипала.
Но човекът умен,
дали ще има сетива
космичната вселена
на буболечката да улови?
На кита в океана?
Лъченията на безброй звезди?

Умен и неук е днешният човек,
имащ плочките на Ашурбанипал,
на Стивън Хокинг космичните открития,
не е открил Деветата планета.
За буболечката ще има ли
до съвършенство сетива?
За безмълвните сигнали
на мълчащото дърво?

Човекът – припознал добро и зло?

Дали долавяме безмълвните сигнали

по неизвестните космически канали?


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: