Pesnička republika (Vulić, Valentina, Vrbas, Srbija)

U oku rose
(Jednostavna pesma)

Pokloniću ti zgaženu šišarku
što međ lišćem jesenjim se krila,
braon i mrkih boja zemlјe
na koju se spuštaju đonovi i koturovi.

Ubraću cvat lipinog cveta,
pomirisati i protreti  dlanovima leta,
pružiću ti ga, pa ga ponesi, neka
u sećanju tvom, jednom, zamiriše, ili procveta.

Protrešću granu starog kestena
da kaplјica rose dotakne pogled tvoj snen,
pa ću se, onda, napiti te rose.
Pokloniću ti i omalen kamen.

Poželeću da razumeš kamen što sam ti dala,
i šišarku što meni je još lepa,
da te ispuni s leta miris lipinog cveta,
ako shvatiš, tvoj lik sam u kaplјi rose
ugledala.


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: