Na promociji knjige Svetlane Matić o Mini Karadžić, Senka Vlahović je govorila u ime BKC-a

Фотографија корисника Banatski kulturni centar