Pesnička republika (Bundalo Mikić, Nataša, Novi Sad, Srbija)

Da ti kažem

Htela sam da ti kažem
da ćemo se snaći
a lјudi pričaće
zavideće
razdvajaće nas
lјudi mrzeće
a mi ćemo da im plјunemo
u supu
jer ne dozvolјavamo
da je promešaju svojom varjačom
neka gledaju svoja posla
u tome nisu najbolјi
ali svakako neka pokušaju
jer mnogo je prlјavštine
ispred njihovog praga.
htela sam da ti kažem
da si mi dužan
samo jedno
pesmu
i ako je ne bude
to ti jedino neću oprostiti
zaslužila sam
da makar jednom pesniku
besmrtna ostanem
jer on je meni

odavno dužan.


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: