Pesnička republika (Ćulum, Jadranka, Vršac, Srbija)

Pesma posvećena slučajno tebi

Ova je pesma sasvim slučajno
posvećena tebi.
Ostavio si poruku da ćeš se vratiti
kad peti dan prođe.
U zoru četvrtog dana
neko je sa balkona na četvrtom spratu
puštao ptice na slobodu.
U sumrak,
neke su se vratile bez krila,
a nekima su samo drhtala
mala uplašena srca.
Jedna se uopšte nije vratila.
Peti dan
pretvorio se u čekanje bez kraja.
Uzalud sam očekivala
korake na pločnku.
Cele noći
samo je lišće padalo.
Ova je pesma sasvim slučajno
posvećena tebi.
Bojim se
da ti to nećeš umeti da razumeš.


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: