Pesnička republika (Kiš, Aranka, Subotica, Srbija)

Nauči me

Nauči me... šta je lјubav
Možda je davno bilo
Kada se o lјubavi snilo
Možda je i nije bilo
A možda se zaboravilo
Nauči me... šta je lјubav
Da još jednom
Osetim taj žar
Da zadrhtim od želјe
Na usnama da imam
Uzdahe vrele
Neka mi krv kroz vene juri
Neka se lјubav
Ponovo u meni probudi
Nauči me... šta je lјubav
Beše nekada... jednom davno
Nauči me...
Da znam da li je lјubav

Što sada osećamo


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: