I sve je OK

Kad umrem
ostaće iza mene
samo knjige
koje sam napisao
i one koje sam
kao urednik
i recenzent
potpisao.

Planeta zbog mene
neće stati
Jedino verujem
Gospod će namignuti
onima koji su me voleli
da sa njim sam
i sve je OK.
Biće to znak
sve je u redu sa mnom
i da sam na sigurnom