Ovako me je video naš prijatelj ilustrator iz Španije, Tasies .

"This drawing goes from Republic of poetry to the Republic of poetry, where we are all free to live as we dream." (Tassies, Spain)
"Овај цртеж иде из Републике поезије у Републику поезије, где смо сви слободни да живмо онако како сањамо." (Тасиес, Шпанија)