Papeš Bogosavljev, Ivana
Subotica, Srbija


TRAŽIM SE

Tražim se u dubinama,
u pustinjama usahlim
i čekinjama četinara
usnulih...

Tražim se u uglovima noći,
na zalutalim, pokislim peronima
i pospanim drumovima prašnjavim,
zaboravljenim...

Tražim se u dodiru neba,
u golotinji hladnog okeana
i mirisu ljiljana belog
uvelog...

Tražim se u sebi samoj,
u oku koje gori suzom,
u imenu tako davno izrečenom,
zaboravljenom...