Na grobu Dušana Vasiljeva. S leva na desno: Vlahović, Raičković, Radulović, Radlović.