Usporavanje

Kako vreme prolazi
shvatio sam
moram da usporavam
svoje spoljašnje
kulturološke aktivnosti

Nema se još puno vremena
vidim
Moji junaci
iz banatske epopeje
me zovu i traže
da im se posvetim
da ih ispišem
iskažem

Shvatam njihov
osećaj odgovornosti
i nemir


Ako da Bog
oni treba da me preteknu
da i kad nestanem fizički
oni će me zastupati
u vremenima budućim